This is my life...

o mně a mých tajnostech

2009

My life

Das Leben ist echt schön, schade, dass man nicht alles mit den besten Freunden erleben kann. 
Žádné komentáře